BOUNCE! - Bokningsinformation

Längd: 5 / 8 / 12 / 15 / 20 min (Olika versioner, anpassningsbart)
Av och med: Johan Wellton

Grundförutsättningar

Scenmått
Bredd 7 meter
Djup 6 meter
Höjd 6 meter (Fri höjd)
Dessa mått är normalmåtten. Absolut minimum är 5x4x5 m.
Hela ytan och höjden måste vara tomma och fria ytor.

Scengolv:
Golvet måste vara hårt, stabilt, jämnt och rent.

Riggtid:
Ca: 1 timme

Ljud och ljus:
Ljud och ljus används. Beroende på typ av arrangemang kan detta ordnas av oss eller av arrangör.

Kontakta oss på: info@johanwellton.com för komplett information och prisförslag för just din typ av arrangemang.

Pressbilder:

BOUNCE 1 BOUNCE 2 BOUNCE 3 BOUNCE 4 BOUNCE 5 BOUNCE 6