Join the party

Det har gått ett par månader sedan hundratals reagerade på den skeva historieskrivningen i en kartläggning som Kulturrådet gjort om cirkusbranschen. Förutom ATT den blivit så sned kan det även vara värt att fundera på HUR den kan ha blivit det. Det verkar ju ändå tydligt att Kulturrådet vill stötta hela branschen och möjliggöra stabil mångfald. Kanske har informationen som nått fram till dem trots allt inte varit så komplett eller balanserad?

Kartläggningen kom till tack vare en skrivelse från Cirkus Cirkör, Subtopia och intresseföreningen Manegen m fl till Kulturdepartementet som i sin tur gav uppdraget till Kulturrådet. Fantastiskt intiativ! Tyvärr började arbetet i slutna samtal där inga artister eller showproducenter (förutom Cirkör) var inbjudna och inte heller välkomna. En mer offentlig hållning där man bjöd in artister osv kom först efter att fria aktörer själva började sprida info för att visa vad som gjordes i kulisserna. Om staten ska ha en rimlig chans att stödja mångfalden på rätt sätt blir det väl extra viktigt att ha en bred och någorlunda neutral bild av verkligheten? Att höra så många som möjligt med olika vinklar (geografiskt, inriktning, målgrupp, arbetssituation mm). Att få med HELA branschen, inte bara de som sitter närmast makten och medlen.

Företaget Cirkör måste naturligtvis få representera sig själva och sin egen verksamhet i en undersökning och kan därför omöjligen agera språkrör för andra vare sig de vill eller inte. Det som skulle kunnat fungera som ett bättre ombud är föreningen Manegen som startades 2008 med just det syftet. I kartläggningen omnämns Manegen som branschorganisation, men stämmer det överens med verkligheten när bredden på branschen inte finns representerad? Ordet gräsrotsorganisation används också på föreningens hemsida men rimmar det med att man inte har kontakt med det “gräsrötterna” uttrycker och blir förvånade när reaktioner kommer? Kanske är det inte så konstigt att Kulturrådets kartläggning haltar om den som sitter närmast för att informera saknar grundning hos dem man vill representera?

Manegens styrelse består till stora delar av medlemmar direkt kopplade till Cirkör. (Vice VD, tidigare anställda, artister, samt direkta samarbetspartners). Bra med starka medlemmar i en lobbyorganisation, men risken för att fokuset blir enkelriktat är stor. Det kan också leda till det som många i branschen felaktigt upplever – att Manegen är Cirkörs förening. Hur ska en trygg dialog kunna hållas om man som medlem upplever att det medför en risk att föra sin talan? Om det känns farligt eller lönlöst att uttrycka sig? De som jobbar aktivt inom föreningen får en tung uppförsbacke som vi borde kunna bli av med. Kan vi ändra hur det ser ut så att det istället blir mer neutralt, brett och inkluderande? Det är allas ansvar och det hjälper inte att skylla på någon annan eller vänta på att andra ska föra talan.

Många från mindre orter har gått ur föreningen och aktörer med annan inriktning än nycirkus har känt sig undanskuffade och lämnat sina poster. Flera stora aktörer har aldrig ens gått med. Förtroendet för Manegen som branschrepresentant är lågt och majoriteten känner sig inte representerade. Det måste ändras om vi ska komma framåt.

Att Manegen och Cirkör har skapat möjlighet att erbjuda artister gratis träningstid i Cirkörs lokaler mot att man blir medlem har löst mångas träningsbehov, men har samtidigt lett till en medlemsbas som inte representerar bredden och som heller inte är särskilt aktiva medlemmar i övrigt. Risken blir att folk lånar ut sin röst mot att få någonstans att träna. Kanske vore det sundare om träningsmöjligheter istället spreds på andra aktörer och på så vis samtidigt öppnade för bredare möjligheter, arbetstillfällen, samarbeten mm? Då skulle det på samma gång hjälpa Manegen ett steg närmare neutralitet och bredare förankring i branschen.

Manegen har bjudit in till möte i och med att så många blivit upprörda över kartläggningen. Med ett första getöga ser det ut som en sund reaktion, men vid närmare eftertanke väcks ett par funderingar. Om Manegen är en gräsrotsorganisation, varför ställer man sig inte bakom medlemmarnas och branschens utbredda önskemål om att kartläggningen behöver göras om/dementeras/kritiseras? Varför ställer man sig återigen tvärtom bakom kartläggningen? Varför är Manegens reaktion inte tydligt välkomnande och positiv till att så många nu valt att uttrycka och engagera sig – det är väl fantastiskt och bra?

Sedan alla skrivit på Facebook mm har det i princip varit tyst från officiella håll. Det enda gensvaret hittills på den massiva önskan att hela branschen vill bli hörd/inkluderad är att det skulle handla om otacksamhet gentemot Cirkör. Det har ingenting med det att göra och det borde framgå av det som folk uttrycker nu och har pratat om i flera år. Det handlar om hela vår bransch och inte ett enskilt företag! Samtida cirkus är ett stort begrepp som inte kan smalnas av till enbart en typ av uttryck och begränsas till de som redan innefattas i bidragsapparaten. Då dör mångfalden och det som är kärnan i konsten.

Det handlar om att ha en riktig historieskrivning och att se över hur vi ska lösa den obalanserade konkurrensen. Här är staten inblandad och om beslutsfattare ges en felaktig bild riskerar vi att staten blir del i att knäcka den mångfald man egentligen vill stötta.

Manegen håller möte nu på tisdag kl 18.00 (Stora Nygatan 33 i Gamla stan i Stockholm). Kan ni inte ta er dit så maila in era funderingar. Känner ni inte att ni vågar säga vad ni tycker så uttryck åtminstone det/föreslå anonymitetskanaler (som många redan har efterfrågat). Även om det är på plats att vara kritisk så är dörren för verklig dialog äntligen öppen för första gången på mycket länge. Kanske kan vi tillsammans hitta en väg att bygga upp en styrelse och medlemsbas med bredare förankring i branschen? Kan vi göra något för att få tillbaka förtroendet för Manegen hos de som gett upp? Eller hitta en helt ny väg framåt?

Kanske är det än mer aktuellt att skriva direkt till Kulturdepartementet också – Något som kortfattat ger en kompletterande kommentar och konstruktiv framåtblick? Det minsta vi kan begära är väl ändå att det får fortsätta förbli tydligt att det här handlar om historieskrivningen, konkurrenssituationen och fördelningspolitiken och ingenting annat?

Anmäl er till mötet på: info@manegen.org. Maila era sypunkter, frågor och idéer till styrelse@manegen.org oavsett om ni kommer på mötet eller inte.

Lite linlägg och kommentarer som fortsatt är högst aktuella:
https://www.facebook.com/johanwellton/posts/10155509562417670
https://www.facebook.com/wille.christiani/posts/10155371560146848
https://www.facebook.com/wille.christiani/posts/10155297586186848

Manegens inbjudan till mötet:
http://manegen.org/om-oss/styrelse/manegens-styrelse-om-kulturradets-rapport-och-paminnelse-om-medlemsmote-6-februari/