Trappan story

Med tanke på att huset är så litet kändes det viktigt att hitta bra lösningar för förvaring – speciellt om ens vardag är fyllt av kitesurfingprylar och föreställningsgrejer. Ett utav de ställen där det fanns mest plats var under trappan som i ursprungstanken skulle ha byggts igen. Jag designade en trappa som går att öppna och i första skissen var tanken att den skulle öppnas med hydraulik ungefär som en motorhuv eller bagagelucka. När jag inte hittade några gasdämpare som passade slog det mig att det ju vore vackrare att bygga en öppningsanordning som syns istället. Med hjälp av två stenskivor, block och rep byggde jag en motviktskonstruktion som lyfter trappan. För att skapa en fin assymmetri lät jag den ena stenen få en tågräls att åka på dolt inuti väggen. Den andra stenen fick bli synlig, som en tavla. Som skydd byggde jag en hylla med ett schakt bakom för stenen att färdas i.

Tillbaka till huvudsidan


Tillbaka till huvudsidan