100 TRICKS IN ONE MINUTE - Bokningsinformation

Längd: 10-12 minuter

Av och med: Johan Wellton

Grundförutsättningar

Scenmått
Bredd 7 meter
Djup 6 meter
Höjd 6 meter (Fri höjd)
Hela ytan och höjden måste vara tomma ytor.

Scengolv:
Golvet måste vara hårt, stabilt, jämnt och rent.

Riggtid:
Ca: 8 timmar

Ljud och ljus:
Ljud och ljus används. Beroende på typ av arrangemang kan detta ordnas av oss eller av arrangör.

Övrigt:
Pyroteknik och eld används

Kontakta oss på: info@johanwellton.com för komplett information och prisförslag för just din typ av arrangemang.