VARIETÉGATAN

Längd: Flexibelt antal shower, 45-50 minuter vardera

Grundförutsättningar:
Spelplatsen bör vara en öppen yta med gott om plats för både show och publik. Smala gator och passager är inte bra, med tanke på att föreställningen lätt blockerar vägen för förbipasserande. Stora torg med mycket fri yta är att föredra. En bullrig miljö stör föreställningen; därför kan det vara riskabelt att välja en plats som är för nära exempelvis något annat evenemang med hög ljudnivå. Det är viktigt att platsen har ett bra publikflöde, eftersom showerna bygger på att attrahera förbipasserande.

Utrymme:
Den totala ytan bör vara på minst 30 x 25 meter, gärna mer för att rymma så mycket publik som möjligt. Själva ”scenytan” bör minst vara 10 m bred, 9 m djup med åtminstone 7 m fri höjd.

Hur fungerar det?
Vi producerar ett showpaket utifrån era behov och väljer ut en bra blandning artister, lägger schema och står för know-how samt producent för artisterna på plats.

Ljud och ljus:
Ljud används. Beroende på typ av arrangemang kan detta ordnas av oss eller av arrangör.
Ljus används om vi gör shower kvällstid/när det är mörkt.

Övrigt:
Eld används.

Kontakta oss på: info@johanwellton.com för komplett information och prisförslag för just din typ av arrangemang.